חוות שפון

אודות הקרב

חוות שפון [כיום בין נצר סרני לבאר יעקב] הייתה חווה חקלאית טמפלרית, שהפכה למחנה צבאי בריטי. במסגרת פינוי הצבא הבריטי מהארץ, בתחילת אפריל, הגיעו להגנה ידיעות על כוונת הבריטים לעזוב את מחנה באר יעקב [כיום מפעל מל"מ של התעשייה האווירית], וחוות שפון. לאור כך נערכה פלוגה א', בפיקוד שניאור פבריקנט, לתפיסת המחנות ולצורך כך הועמדו תצפיות. העזיבה הבריטית נצפתה ב-15 באפריל. באותו זמן נשלחה כיתה להציב מארב על הכביש המוביל לרמלה, בכדי למנוע הגעת כוחות ערביים לגזרה. מיד לאחר עזיבת הבריטים בשעה 16:15, נכנסו כוחות גדוד 52 לשני המחנות והתבססו בהם.

המארב נתקל בכוח מצבא ההצלה, שגרם לנסיגתו לכיוון חוות שפון. כוח האויב התמקם בסמוך למחנה והחל לירות על מבני המחנה, בהם היו חיילי גבעתי. הקרב נמשך אל תוך הלילה, וכוח האויב נהדף לבסוף, לאחר שחיילי גבעתי במחנה תוגברו בלוחמים נוספים ובמרגמות. למחרת ניסו תושבים מקומיים ערביים ויהודים לפשוט על המחנות הבריטיים לצורך ביזה, ונהדפו באש מגני המחנות.

 

מקורות:

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: חוות שפון
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 15 באפריל 1948
שם מקום כיום: חוות אלנבי
סוג קרב: התקלות

תמונות

חוות שפון | 

חוות שפון | 

חוות שפון | 

אתרי קרבות נוספים במבצע ברק וקרבות במישור החוף הדרומי בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש