בית שאן וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

אודות המבצע

באשכול זה כונסו הקרבות שהתחוללו בעמק בית שאן בשלב נטילת היוזמה.

לקראת סיום המנדט הבריטי היה חשש כי עמקי המזרח - עמק חרוד, עמק בית שאן ועמק הירדן - ישמשו כציר פלישה של צבא ערבי מעבר הירדן לארץ ישראל. במרחב זה היו שני מעברים נוחים מעל נהר הירדן: גשר נהריים (ליד קיבוץ גשר) וגשר שייח חוסיין, ממזרח לבית שאן. מגשרים אלה ניתן לעבור דרך העמקים המזרחיים לעבר חיפה (כיום - כביש 71).

מרחב העמקים המזרחיים היה באחריות חטיבת גולני, שערכה בו מספר קרבות לכיבוש כפרים ערבים ולתפיסת נקודות שליטה. בקרבות נכבש היישוב הערבי ביסאן (בית שאן), וכן נתפסו משטרת גשר ומחנה חיל הפרשים העבר-ירדני (כיום - מחנה גדעון). עם זאת, נכשלו ניסיונות התפיסה של שני הגשרים על הירדן.

בשלב הבא של המלחמה, שלב בלימת הפלישה, נערכו בגזרה זאת קרבות לבלימת צבא עיראק.

בית שאן וסביבתה בשלב נטילת היוזמה
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב: עמק בית שאן
מתאריך: 27 באפריל 1948
עד תאריך: 14 במאי 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת גולני,

כוח צה"ל בבית שאן וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

חטיבת גולני

חטיבת גולני, חטיבה 1, הוקמה ב-28 בפברואר 1948, לאחר פיצול החטיבה המרחבית לבנוני. מפקדה הראשון היה משה (מונטג) מן. החטיבה הופקדה על החזית הצפון מזרחית: הגליל המזרחי, עמק הירדן ואצבע הגליל.

אתרי הקרבות בבית שאן וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש