הר-טוב (בית ג'מאל)

אודות הקרב

הר-טוב הייתה מושבה עברית מבודדת בהרי ירושלים, שהוקמה בסוף המאה ה-19, בסמוך לכפר הערבי ערטוף. המושבה שימשה כנקודת יציאת שיירות אספקה לגוש עציון הנצור.

 

לאחר התקפה ערבית חזקה על גוש עציון באמצע ינואר, אורגנה לעזרת הגוש תגבורת לוחמים ואספקה. בבוקר ה-15 בינואר נשלחה מחלקה מגדוד 33 של חטיבת אלכסנדרוני לירושלים, לצורך התארגנות לקראת יציאה אל גוש עציון הנצור. באותו זמן יצאה שיירה אחרת מירושלים לגוש עציון דרך הרטוב, שכללה 38 לוחמים. שיירה זו נקלעה לקרב קשה עם ערביים מקומיים בדרך לגוש עציון ו-35 (ל"ה) לוחמים נהרגו. ב-17 בינואר, יום למחרת נפילת 'שיירת הל"ה', הוטל על המחלקה מחטיבת אלכסנדרוני, ששהתה בירושלים, להגיע להר-טוב ולחפש את שלושים וחמש גופות הלוחמים.

המחלקה החלה להתקדם מהר-טוב אל הגוש בשעה 11:20 ונקראה לחזור להר-טוב לאחר כשעה. באותו זמן, בהיותה ליד הכפר בית ג'מל [כיום ממערב לרמת בית שמש], המחלקה הותקפה ע"י כוחות ערביים מקומיים, ונאלצה לסגת תחת אש. במהלך חילופי האש נהרג לוחם אחד [משה (מוסא) לוי] ושניים נפצעו.

 

מקורות

בן-יעקב, י', מחלקת ההר פרשת הל"ה, בית ספר שדה כפר עציון, 2008.

בן בסט, י', הר-טוב: מושבה מבודדת בהרי יהודה, הוצאת המחבר, 2008.

ריבלין, ג' וסיני, צ', חטיבת ,,אלכסנדרוני" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1964.

נתוני קרב: הר-טוב (בית ג'מאל)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 17 בינואר 1948
סוג קרב: הגנה

תמונות

הר-טוב (בית ג'מאל) | 

הר-טוב (בית ג'מאל) | 

אתרי קרבות נוספים במרחב עוטף ירושלים בחודשים הראשונים

בדרך אשוע שער הגיא בדרך לגוש עציון בדרך לגוש עציון בדרך לעטרות בדרך עטרות-נוה יעקב בדרך רמאללה לטרון גוש עציון גשר על ואדי קלט דיר איוב דיר איוב הר-טוב הר-טוב יאלו כביש רמאללה – לטרון מרחב עוטף ירושלים, בדרך ירושלים עטרות מרחב עוטף ירושלים, בדרך לביתוניא מרחב עוטף ירושלים, בדרך להרטוב (שיירת הרטוב) מרחב עוטף ירושלים, רמת רחל נווה יעקב סדום עוטף ירושלים, נבי דניאל רמאללה רמת רחל שיירת הל"ה/ 'גבעת הקרב'/ ג'בע חזרה אל מרחב עוטף ירושלים בחודשים הראשונים

חיפוש חדש