קרית מוצקין

אודות הקרב

בתחילת חודש מרץ נודע להגנה שמפקד הכוחות הערביים בחיפה אמור להוביל שיירת נשק מלבנון לחיפה ב-17 במרץ, והתקבלה החלטה לתקוף אותה. לצורך כך הוצבו שני מארבים על כביש ראש הנקרה – חיפה, אחד ע"י חטיבת כרמלי מצפון לנהריה והשני ע"י כיתה בפיקוד פנחס (סיקו) זוסמן, מהגדוד הראשון של הפלמ"ח, בקריית מוצקין. השיירה הערבית, שכללה מספר משאיות ומונית, החלה את דרכה ולא זוהתה ע"י המארב של חטיבת כרמלי.

כשהשיירה הגיעה ליישובי עמק זבולון מדרום לעכו, היא זוהתה ע"י אופנוע של ההגנה, שנסע לפניה והודיע למארב על בואה. הכביש נחסם ולוחמי הפלמ"ח נערכו בעמדות ירי. השיירה הגיעה למארב והותקפה. המונית הצליחה להסתובב ולברוח לכיוון עכו, אחת המשאיות התפוצצה מהירי, ובעקבותיה משאית נוספת הושמדה. בחילופי האש נהרגו עשרה מיושבי השיירה, בהם מפקד מחוז חיפה הערבי, מוחמד חונייטי. כמו-כן נהרגו שניים מלוחמי ההגנה [עמנואל (אמיל) לנדאו, ונועם פסמניק], שניסו מלכתחילה להשתלט על הנשק במשאיות ולהימנע מלהשמיד אותו, ובעקבות כך נפגעו. הצלחת הפעולה כנגד השיירה הערבית הייתה בעלת השפעה רבה על מורל הלוחמים הערביים בחיפה. בעקבותיה, נערכה פעולת גמול של צבא ההצלה על 'שיירת יחיעם'.

מקורות:

סלע, א', ""צבא ההצלה" בגליל במלחמת 1948" בתוך: קדיש, א' (עורך), מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט דיון מחודש (א'). תל-אביב, 2004. עמ' 268-207.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד "העמק" ממטולה עד הנגב, הוצאת קבוצת חברי הגדוד הראשון – פלמ"ח, 2008.

נתוני קרב: קרית מוצקין
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: מישור חוף הגליל
תאריך: 17 במרץ 1948
סוג קרב: פשיטה

תמונות

קרית מוצקין | 

קרית מוצקין | 

קרית מוצקין | 

אתרי קרבות נוספים בחיפה וגליל מערבי בחודשים הראשונים

בדרך נהריה יחיעם (שיירת יחיעם) בלד אשיח' בלד אשיח' ברוה (גשר) גבעת המשורין גשר על כביש הצפון ורדיה זיב חיפה רחוב צלאח א-דין חיפה רחוב צלאח א-דין חיפה, בתי הזיקוק חיפה, גשר 'של' פז חיפה, ואדי ניסנאס חיפה, רחוב השומר חיפה, רחוב יפו חיפה, רחוב סירקין חיפה, רחוב עיראק חיפה, רחוב צלאח א-דין חיפה, שכונת חוואסה חיפה, תחנת הכרמל קו 5 הערבי טירה טמרה יחיעם כאברי נעמן (גשר) עין ע'זאל עכו ראש הנקרה (גשר רכבת) שפא–עמר (שפרעם) חזרה אל חיפה וגליל מערבי בחודשים הראשונים

חיפוש חדש