שער הגיא

אודות הקרב

שער הגיא הוא פתח הכניסה הצר לגיא, המחבר בין השפלה והרי יהודה, בו עוברת הדרך הראשית לירושלים [כיום כביש 1]. מתחילת מלחמת העצמאות, הכביש באזור זה היה נתון למארבים רבים מההרים הסמוכים, חסימות צירים, מיקוש והטרדות מזדמנות, שהקשו מאוד על התחבורה העברית לעיר. כל זאת על אף שאבטחת ציר התנועה הייתה באחריות שלטון המנדט הבריטי בא"י.

ב-23 בדצמבר הותקפו שתי שיירות בדרכן לירושלים בזו אחר זו, ליד שער-הגיא. יחידה שאבטחה את הדרך ומנתה 12 לוחמים, החלה בחילופי אש עם התוקפים. ברשות הלוחמים לא היו אמצעים להזעיק תגבורת, ונוכח כוח האש של התוקפים ותנאי השטח היחידה רותקה לאזור ונחלצה רק בשעות הערב.   

 

מקורות:

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

נתוני קרב: שער הגיא
תאריך: 23 בדצמבר 1947
סוג קרב: התקלות

תמונות

שער הגיא | 

שער הגיא | 

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין שער הגיא לקרית ענבים, בחודשים הראשונים

בדרך סריס בית מחסיר בדרך שער הגיא (משאבות עליונות) בדרך שער הגיא (משאבות עליונות) בדרך שער הגיא (משאבות תחתונות) בדרך שער הגיא (משאבות תחתונות) בדרך שער הגיא הרטוב משלטי שער הגיא נווה אילן נווה אילן נווה אילן סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס סאריס שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא שער הגיא חזרה אל דרך תל אביב ירושלים, בין שער הגיא לקרית ענבים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש