קזאזה

אודות הקרב

נתוני קרב: קזאזה
תאריך: 25 בדצמבר 1947
שם מקום כיום: מצפון לתירוש
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש