דיר איוב

אודות הקרב

נתוני קרב: דיר איוב
תאריך: 25 בינואר 1948
שם מקום כיום: פארק איילון (מזרח)
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש