קסטל

אודות הקרב

נתוני קרב: קסטל
תאריך: 11 בדצמבר 1947
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש