קסטל

אודות הקרב

נתוני קרב: קסטל
תאריך: 03 בפברואר 1948
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש