קסטל

אודות הקרב

נתוני קרב: קסטל
תאריך: 12 במרץ 1948
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש