אלעמדן (מחנה בדואים)

אודות הקרב

נתוני קרב: אלעמדן (מחנה בדואים)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: בקעת בית שאן
תאריך: 23 במרץ 1948
שם מקום כיום: ממזרח למחולה
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בגליל תחתון ועמקים בחודשים הראשונים

חיפוש חדש