ירושלים, בווינגראד

אודות הקרב

נתוני קרב: ירושלים, בווינגראד
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע קילשון
חזית: מרכז
מרחב בארץ: הרי יהודה
תאריך: 14 במאי 1948
שם מקום כיום: ירושלים, מגרש הרוסים
סוג קרב: הגנה

אתרי קרבות נוספים במבצע קילשון

חיפוש חדש