יאג'ור

אודות הקרב

נתוני קרב: יאג'ור
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: כרמל
תאריך: 23 באפריל 1948
שם מקום כיום: מדרום לנשר
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים בחיפה וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש