דרומית ליג'ור

אודות הקרב

יאג'ור היה כפר ערבי קטן כשני קילומטרים מצפון מערב לקיבוץ יגור וכשמונה קילומטרים מדרום מזרח לחיפה, על כביש יגור-חיפה. חלק מאדמות הכפר נמכרו ועליהן הוקם בשנת 1922 קיבוץ יגור. במסגרת השתלטות ההגנה על חיפה נשלחה מחלקה, בפיקוד חיים בן דוד, מגדוד 21 של חטיבת כרמלי לחסום את כביש יגור - חיפה, בין יגור ליאג'ור. ב-22 באפריל, בעוד כוחות מחטיבת כרמלי וחיל משמר משתלטים על חלקים מחיפה הערבית, הגיעה למחסום יאגור שיירת משוריינים של הלגיון הערבי. בינה לבין כוח החסימה נערכו חילופי אש, שהסבו לכוח החסימה הרוג אחד. שלושה אזרחים נוספים נהרגו כשהתקרבו עם מכוניות אזרחיות לאזור החסימה, ונקלעו לחילופי האש.

בעקבות מבצע השתלטות ההגנה על חיפה (מבצע 'ביעור חמץ'), החלו ערביי האזור, מהכפרים ח'וסה, בלד א-שיח' ויג'ור לנטוש את בתיהם. ב-24 באפריל הכפר הנטוש יג'ור נתפס ע"י כוחות חטיבת כרמלי. 

מקורות

אשל, צ', מערכות ה"הגנה" בחיפה, תל-אביב, 1978.

 

נתוני קרב: דרומית ליג'ור
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: כרמל
תאריך: 22 באפריל 1948
שם מקום כיום: צומת יגור
סוג קרב: הגנה

עדויות מהקרב

על הקרב נכתב:

שיירה של הלגיון הערבי שנסעה בכיוון לחיפה נעצרה היום בקרבת יגור על ידי אנשי ההגנה. צבא בריטי הגיע לעזרת הלגיון ופתח באש על אנשי ההגנה. אחד מאנשי ההגנה נהרג. כן נהרגו מיריות הלגיון שלושה נוסעים יהודים שעברו אותה שעה באוטובוס בקרבת מקום...
(מתוך: ללא שם מחבר, "התנגשות עם הלגיון ליד יגור", הצפה, 23.04.1948)

תמונות

קבוצת לוחמים על הדשא ביגור | 

אוצר הפלמ"ח

הכפר הערבי יאג'ור | 

אתרי קרבות נוספים בחיפה וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש