חיפה, רחוב הבורג'

אודות הקרב

ב-21 באפריל נודע לכוחות ההגנה בחיפה על המועד הסופי של יציאת הכוחות הבריטיים מחיפה, ועל נטישתן של עמדות מפתח שבין השכונות היהודיות לערביות. באותו יום ההגנה יזמה פעולה ('ביעור חמץ' / פעולת מספריים) להשתלטות על חיפה הערבית, ולפתיחת הצירים הבין עירוניים לתנועה. בפרט, בדרום מזרח העיר - רחוב צ'אלח א-דין [כיום הגיבורים] ובצפון מזרח העיר - באזור העיר התחתית: רחוב סטנסון [כיום שיבת ציון], הבורג' [כיום מעלה השחרור] ורחוב אלנבי. באזור העיר התחתית, שהיה ברובו בשליטה ערבית, היו שני מבנים בעלי חשיבות עליהם תוכנן להשתלט – בית ח'ורי, שהיה מבנה הנהלת הרכבת, ומרכזיית הטלפונים.

הקרב על בית ח'ורי וסביבותיו נערך ע"י פלוגה ב' מגדוד 22 של חטיבת כרמלי, שפתחה בקרב בשעה 1:00 בליל ה-22/21. הבית נלקח עד השעה 3:00 לאחר קרב פנים אל פנים עם מגניו ועמדות ערביות בסביבתו. לאחר ההשתלטות על הבית נבלמו מספר התקפות נגד של כוחות ערביים מקומיים. מחלקה מהפלוגה החלה לטהר את השטח בין הבית לרחוב סטנסון, בסיוע שתי מחלקות נוספות. באותו זמן פלוגת פלי"ם, בפיקוד יוחאי בן-נון, פעלה מכיוון 'המרכז המסחרי החדש' [כיום בשדרות המגינים], וטיהרה את רחוב סטנסון עד בית מרכזיית הטלפונים ורחוב הבורג'. נוכח פעילות ההגנה החלה נטישה המונית של תושבי חיפה הערבים. עד שעות הבוקר הושגו כל יעדי המבצע, וההגנה קראה ללוחמים הערביים הנותרים להניח את נשקם.     

מקורות:

אשל, צ', חטיבת ,,כרמלי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1973

אשל, צ', מערכות ה"הגנה" בחיפה, תל-אביב, 1978.

גורן, ת', חיפה הערבית בתש"ח: עוצמת המאבק וממדי ההתמוטטות, באר-שבע, 2006. 

נתוני קרב: חיפה, רחוב הבורג'
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: כרמל
חטיבות לוחמות: חטיבת כרמלי,
תאריך: 22 באפריל 1948
שם מקום כיום: רחובות מעלה השיחרור ושיבת ציון
סוג קרב: כיבוש
מפת הקרב

עדויות מהקרב

עדות מפקד פלוגת חי"ם אודות הקרב ברחוב הבורג'

(מתוך הספר: חטיבת כרמלי במלחמת הקוממיות, עמוד 146)

שהחלה ההתקפה ניסינו להתקדם, אך מייד נתקלנו באש. הטוראים שהיה זה להם הקרב הראשון, עצרו. מייד אירגנו שתי חוליות מהמפקדים, ואליה הצטרפו אחדים מבין החיילים. פרצנו קדימה. האנשים עלו על קיר גבוה, קפצו ממנו למטה ומצאו עצמם בתוך האיזור הערבי. המשכנו להתקדם תוך חילופי אש. משהגענו למרפסת של אחד הבתים מצאנו עמדה ערבית עזובה ובתוכה שתי מרגמות מוצבות לעבר הדר הכרמל. במדרגות לבית נראו כתמי דם. לקחנו את השלל שנעזב בידי המשמר הערבי והמשכנו בהסתערות.

תמונות

כוחות ההגנה בחיפה, 22 באפריל 1948 | 

צלם ג'ון פיליפ – עיתוןLIFE

כוחות ההגנה ברחוב סטנטון בחיפה, 22 באפריל 1948 | 

צלם ג'ון פיליפ – עיתוןLIFE

אתרי קרבות נוספים בחיפה וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש