חיפה, רחוב הבורג'

אודות הקרב

ההתקפה המרכזית בחיפה נועדה לכיבוש צומת הרחובות שבלב העיר – כיום כיכר 'ההגנה' בצומת הרחובות שיבת ציון, שדרות המגינים ואלנבי. 

ההתקפה החלה בשעה 1:00 אחר חצות, והסתיימה בצהרי היום, יום חמישי 22 באפריל 1948.  

התכנון, תחת פיקוד גדוד 22, כלל שלושה מהלכי התקפה:

1. פלוגה ב' מגדוד 22 נועדה לרדת מהדר בציר מעלה הנביאים, ומשם לרחוב סטנטון (שיבת ציון) עד מפגשו עם רחוב אלנבי. אחד היעדים בציר תנועה זה, היה בית חורי (כיום, מתחת למגדל הנביאים).

2. 'פלוגת הנמל', היא הפלוגה הימית של הפלמ"ח (פלי"ם), נועדה לתקוף מכיוון הנמל, והמרכז המסחרי החדש, לעבר רחוב סטנטון.

3. יחידות חיל המשמר (חי"מ נייד והמחלקה המיוחדת) נועדו לרדת מהדר הכרמל ברחוב הבורג' (כיום רחוב מעלה השחרור), עד מפגשו עם רחוב סטנטון (כיום שיבת ציון).

בשעה 01:00 בלילה החלה ההתקפה בהפגזת מרגמות על העיר התחתית. לראשונה הופעלו בחיפה מרגמות דווידקה (מתוצרת עצמית) אולם התגלו בהן תקלות רבות. לאחר רבע שעה של הרעשה, יצאו הכוחות הרגליים למשימותיהם. ההתקדמות בכל הצירים הייתה איטית, תוך טיהור בית אחר בית, עד אשר הערבים נסוגו מהם.

נתוני קרב: חיפה, רחוב הבורג'
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: כרמל
חטיבות לוחמות: חטיבת כרמלי,
תאריך: 22 באפריל 1948
שם מקום כיום: רחובות מעלה השיחרור ושיבת ציון
סוג קרב: כיבוש
מפת הקרב

עדויות מהקרב

עדות מפקד פלוגת חי"ם אודות הקרב ברחוב הבורג'

(מתוך הספר: חטיבת כרמלי במלחמת הקוממיות, עמוד 146)

שהחלה ההתקפה ניסינו להתקדם, אך מייד נתקלנו באש. הטוראים שהיה זה להם הקרב הראשון, עצרו. מייד אירגנו שתי חוליות מהמפקדים, ואליה הצטרפו אחדים מבין החיילים. פרצנו קדימה. האנשים עלו על קיר גבוה, קפצו ממנו למטה ומצאו עצמם בתוך האיזור הערבי. המשכנו להתקדם תוך חילופי אש. משהגענו למרפסת של אחד הבתים מצאנו עמדה ערבית עזובה ובתוכה שתי מרגמות מוצבות לעבר הדר הכרמל. במדרגות לבית נראו כתמי דם. לקחנו את השלל שנעזב בידי המשמר הערבי והמשכנו בהסתערות.

תמונות

כוחות ההגנה בחיפה, 22 באפריל 1948 | 

צלם ג'ון פיליפ – עיתוןLIFE

כוחות ההגנה ברחוב סטנטון בחיפה, 22 באפריל 1948 | 

צלם ג'ון פיליפ – עיתוןLIFE

אתרי קרבות נוספים בחיפה וסביבתה בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש