צפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

אודות המבצע

באשכול זה מכונסים הקרבות שהתחוללו בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשנים.

מרחב צפון הנגב, במונחים הצבאיים של מלחמת העצמאות, הוא המרחב שמדרום לכביש בין מג'דל (אשקלון) לבית ג'וברין (כיום - כביש 35).

במרחב זה, בשל אופיו המדברי, הייתה אוכלוסייה מועטה ודלילה יחסית למרכז הארץ. ההתיישבות היהודית החדשה כללה את רוחמה שנוסדה בשנת 1944 (לאחר כמה ניסיונות התיישבות קודמים, שכשלו), את שלושת המצפים שהוקמו בשנת 1946: גבולות, רביבים ובית אשל, ו-18 יישובים נוספים שהוקמו במהלך שנת 1947. כל היישובים היו קטנים ומבודדים, והיו תלויים לקיומם בשמירת קשר האספקה עם מרכז הארץ. הכביש המרכזי ליישובי הדרום הוא כביש 232 של היום. הוא נמשך מקרבת נגבה (כיום - צומת גבעתי), דרך צומת בריר (כיום - ברור חיל) ועד מפגשו עם כביש עזה באר שבע (כיום - צומת סעד).

גם היישוב הערבי בצפון הנגב היה דליל.

הכוח הצבאי היהודי במרחב כלל, לצד התושבים, לוחמי פלמ"ח: בשנת 1947 הונחו צינורות להובלת מים אל יישובי הנגב. אבטחת הצינורות מפני חבלות מצד תושבי הנגב הערבים הוטלה על יחידות של הפלמ"ח, שהיו הבסיס להקמת חטיבת הנגב. 

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב מתושבי היישובים במרחב, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון. בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים. 

הקרבות שהתנהלו בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים היו קשורים למעבר החופשי בדרכים ולשמירה על צינורות המים. 

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היוזמה, נערך במרחב זה מבצע ברק.

צפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב: צפון הנגב
מתאריך: 11 בדצמבר 1947
עד תאריך: 9 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת הנגב,

כוח צה"ל בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

חטיבת הנגב

חטיבת הפלמ"ח הנגב, חטיבה 12, הוקמה בינואר 1948 על בסיס כוחות הפלמ"ח שלחמו בנגב. מפקדה הראשון היה נחום שריג. החטיבה לחמה בחזית הדרום

אתרי הקרבות בצפון הנגב בחודשי המלחמה הראשונים

קו המים המזרחי
בית אשל
נבטים
עסלוג' (מחנה)
באר שבע, בית אשל
באר שבע, בית אשל
באר שבע, בית אשל
באר שבע, בית אשל
באר שבע, בית אשל
בית אשל
באר שבע (ממערב ליישוב)
בדרך כביש הנפט
בדרך צאלים בארי
בדרך גבולות צאלים
בדרך בארי בארות יצחק
בדרך בארי בארות יצחק
בדרך לעלומים (חזלה)
בדרך סעד עזה
בדרך באר שבע עסלוג'
באר שבע
באר שבע, בית אשל
נירים (דנגור)
דרך ברברה יד מרדכי
בדרך סעד עזה
בריר (מדרום ליישוב)
ליד בריר
בריר (מדרום ליישוב)
בריר (מדרום ליישוב)
בדרך בארי צאלים
דיר אל בלח
בדרך ברברה יד מרדכי
בדרך סעד עזה
כפר דרום
תל אלפר
ח'לסה
בדרך לעימרה
חלוצה
שועוט
בדרך משמר הנגב בית אשל
כפר דרום
בדרך ברברה יד מרדכי
דיר אל בלח

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש