מישור החוף המרכזי בחודשים הראשונים

אודות המבצע

תקריות וקרבות במרחב תל אביב התנהלו בשלוש גזרות, המוצגות במאגר זה בנפרד. באשכול זה מכונסים הקרבות שהתחוללו בשכונות וביישובים שבין תל אביב לבן שמן בחודשי המלחמה הראשנים. 

תל אביב הייתה העיר העברית הגדולה בישראל, ובה התגוררו ערב מלחמת העצמאות כ-230,000 יהודים (מתוך כ-650,000 היהודים שחיו בארץ ישראל). עם פרוץ המלחמה התארגן הכוח הצבאי בתל אביב בכמה מסגרות: הצעירים יותר אורגנו במסגרת חטיבת גבעתי, חטיבת חיל השדה של ארגון ההגנה, שקיבלה אחריות על מישור החוף הדרומי, מתל אביב ועד צפון הנגב. הלוחמים המבוגרים יותר אורגנו במסגרת חטיבת קרייתי, גם היא בחיל השדה, שקיבלה אחריות על תל אביב ועל השכונות והיישובים שממזרח לה, עד בן שמן שממזרח ללוד. לוחמי הפלמ"ח, שאורגנו מאוחר יותר במסגרת חטיבת הראל, עסקו בעיקר בליווי השיירות שיצאו מתל אביב לירושלים וליישובי הדרום. בנוסף להם פעלו בתל אביב כוחות של הארגונים הפורשים - אצ"ל ולח"י.

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב מתושבי היישובים הערבים, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון, וממתנדבים ממדינות ערב תחת הנהגת הוועדה הצבאית של הליגה הערבית. 

בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים. 

 בשל הרוב היהודי היה המרחב שממזרח לתל אביב שקט יחסית בתקופת המלחמה. מרבית האירועים היו בגבול שכונת התקווה והכפר הערבי סלמה. קרב נוסף שראוי לציון הוא המארב שהציבו הערבים לשיירת בן שמן - שיירה שהובילה אספקה ליישוב המבודד בן שמן.

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היוזמה, נערך בגזרה זאת מבצע חמץ.

הקרבות בגזרות הנוספות באזור תל אביב בחודשי המלחמה הראשונים: ביפו ובגבולותיה; בציר התנועה המרכזי מתל אביב לכיוון ראשון לציון וירושלים.

מישור החוף המרכזי בחודשים הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: מישור החוף המרכזי
מתאריך: 14 בדצמבר 1947
עד תאריך: 5 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת גבעתי, חטיבת קרייתי,

כוח צה"ל במישור החוף המרכזי בחודשים הראשונים

חטיבת גבעתי

חטיבת גבעתי, חטיבה 5, הוקמה בדצמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה באזור תל אביב. מפקדה הראשון היה שמעון אבידן. לחמה בחזיתות המרכז והדרום.

חטיבת קרייתי

חטיבת קרייתי, חטיבה 4, הוקמה בפברואר 1948, על בסיס כוחות ההגנה בתל אביב. מפקדה הראשון היה מיכאל בן גל. לחמה באזור תל אביב ובחזית המרכז.

אתרי הקרבות במישור החוף המרכזי בחודשים הראשונים

תל ליטוינסקי (מחנה)
כפר סלמה
כפר סלמה
סלמה, בית האימאם
שכונת התקווה
כפר סלמה
כפר סלמה
סלמה
סלמה
סלמה
שכונת התקווה
בית יעקב
תל חיים
סלמה
כפר סלמה
סלמה
סלמה
מג'דל יאבא (מחצבות)
סלמה
בית נבאלא (מדרום ליישוב)
פרדס אבו לבן
סלמה
כפר סלמה

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש