ירושלים, השכונות הצפוניות, בחודשים הראשונים

אודות המבצע

תקריות וקרבות בירושלים התנהלו בשלוש גזרות, המוצגות במאגר זה בנפרד. אשכול זה מתייחס לקרבות ולתקריות בשכונות הצפוניות של ירושלים בחודשי המלחמה הראשנים.

ירושלים מנתה בשנת 1948 כ-100,000 תושבים יהודים וכ-60,000 תושבים ערבים. בין השכונות היהודיות לא היה רצף טריטוריאלי, והיה הכרח לעבור בשכונות שבשליטה ערבית. ירושלים העברית הייתה תלויה באספקה המגיעה אליה מתל אביב, בצינור המים (ממעיינות ראש העין) ובדרך היחידה לעיר, שעברה בשטחים בשליטה ערבית ונחסמה פעמים רבות. 

הכוח הצבאי היהודי כלל כ-1,300 לוחמי ההגנה, מחטיבת חיל השדה עציוני ולוחמי פלמ"ח שאורגנו מאוחר יותר במסגרת חטיבת הראל. בנוסף פעלו בעיר הארגונים הפורשים: כ-180 לוחמי אצ"ל וכ-50 לוחמי לח"י, שעל פי רוב פעלו במנותק מארגון ההגנה. 

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב משני מקורות: כ-850 לוחמים מתושבי ירושלים, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון, וכן כ-1,000 לוחמים מתנדבים מארצות ערב השונות, תחת הנהגת הוועדה הצבאית של הליגה הערבית. 

בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים. 

מוקד הקרבות בצפון ירושלים היה בשמירת הקשר עם הר הצופים, בו שכנו האוניברסיטה העברית ובית חולים הדסה. ההר היה מנותק מהעיר העברית והמעבר אליו היה דרך השכונה הערבית שיח' ג'ראח.

 

הגזרות הנוספות של הקרבות בירושלים בחודשי המלחמה הראשונים: השכונות הדרומיותמרכז העיר והעיר העתיקה.

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היזומה, נערכו בירושלים מבצע יבוסי ומבצע קילשון.

ירושלים, השכונות הצפוניות, בחודשים הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: ירושלים
מתאריך: 11 בדצמבר 1947
עד תאריך: 17 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת עציוני, חטיבת הראל, ארגון צבאי לאומי, לוחמי חירות ישראל,

כוח צה"ל בירושלים, השכונות הצפוניות, בחודשים הראשונים

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

ארגון צבאי לאומי

הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) נוסד בשנת 1931. בארגון היו כאלף לוחמים ומפקדם היה מנחם בגין. הארגון ערך פעולות עצמאיות, חלקן בתיאום עם כוחות ההגנה וחלקן ללא תיאום. החל מה-1 ביוני 1948 הארגון פורק ולוחמיו השתלבו בחטיבות צה"ל.

לוחמי חירות ישראל

ארגון לוחמי חרות ישראל (לח"י) נוסד בשנת 1940. בארגון היו כשלוש מאות לוחמים. הארגון ערך פעולות עצמאיות, חלקן בתיאום עם האצ"ל. כשבוע לאחר הכרזת העצמאות (מאי 1948) פורק הארגון ולוחמיו הצטרפו לכוחות צה"ל.

אתרי הקרבות בירושלים, השכונות הצפוניות, בחודשים הראשונים

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש