ירושלים, השכונות הדרומיות, בחודשים הראשונים

אודות המבצע

תקריות וקרבות בירושלים התנהלו בשלוש גזרות, המוצגות במאגר זה בנפרד. באשכול זה מכונסים הקרבות שהתחוללו בשכונות הדרומיות של ירושלים בחודשי המלחמה הראשנים.

ירושלים של שנת 1948 מנתה כ-100,000 תושבים יהודים וכ-60,000 תושבים ערבים. בין השכונות היהודיות לא היה רצף טריטוריאלי, והיה הכרח לעבור בשכונות בשליטה ערבית.

ירושלים העברית הייתה עיר מבודדת, שהייתה תלויה באספקה המגיעה אליה מתל אביב, בצינור המים (ממעיינות ראש העין) ובדרך היחידה לעיר, שעברה בשטחים בשליטה ערבית ונחסמה פעמים רבות.

הכוח הצבאי היהודי כלל כ-1,300 לוחמי ההגנה, מחטיבת חיל השדה עציוני ולוחמי פלמ"ח שאורגנו מאוחר יותר במסגרת חטיבת הראל. בנוסף פעלו בעיר הארגונים הפורשים: כ-180 לוחמי אצ"ל וכ-50 לוחמי לח"י, שעל פי רוב פעלו במנותק מארגון ההגנה.

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב משני מקורות: כ-850 לוחמים מתושבי ירושלים, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון, וכן כ-1,000 לוחמים מתנדבים מארצות ערב השונות, תחת הנהגת הוועדה הצבאית של הליגה הערבית.

בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים.

עיקר המאבק בדרום העיר היה בשמירה על קשר עם השכונות היהודיות המבודדות: מקור חיים ותלפיות. ביניהן למרכז העיר הפרידו השכונות הערביות קטמון, בקעה ועוד.

 

הגזרות הנוספות של הקרבות בירושלים בחודשי המלחמה הראשונים: השכונות הצפוניותמרכז העיר והעיר העתיקה.

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היזומה, נערכו בירושלים מבצע יבוסי ומבצע קילשון.

ירושלים, השכונות הדרומיות, בחודשים הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: הרי יהודה
מתאריך: 23 בדצמבר 1947
עד תאריך: 27 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת עציוני, חטיבת הראל, לוחמי חירות ישראל,

כוח צה"ל בירושלים, השכונות הדרומיות, בחודשים הראשונים

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

לוחמי חירות ישראל

ארגון לוחמי חרות ישראל (לח"י) נוסד בשנת 1940. בארגון היו כשלוש מאות לוחמים. הארגון ערך פעולות עצמאיות, חלקן בתיאום עם האצ"ל. כשבוע לאחר הכרזת העצמאות (מאי 1948) פורק הארגון ולוחמיו הצטרפו לכוחות צה"ל.

אתרי הקרבות בירושלים, השכונות הדרומיות, בחודשים הראשונים

ירושלים, מקור חיים
צור באהר
ירושלים, תלפיות
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, מקור חיים
סור באהר
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, בית צפאפא
ירושלים, בית צפאפא
ירושלים, קטמון
ירושלים, קטמון
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, בית צפאפא
ירושלים, מקור חיים
ירושלים, בית צפאפא
ירושלים, קטמון
ירושלים, בית צפאפא
ירושלים, טלביה
ירושלים, קטמון

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש