חיפה רחוב צלאח א-דין

אודות הקרב

נתוני קרב: חיפה רחוב צלאח א-דין
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: כרמל
תאריך: 14 בפברואר 1948
שם מקום כיום: חיפה, רחוב הגיבורים
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בחיפה וגליל מערבי בחודשים הראשונים

חיפוש חדש