דרך תל אביב ירושלים, בין שער הגיא לקרית ענבים, בחודשים הראשונים

אודות המבצע

הדרך בין תל אביב לירושלים הייתה אחד ממוקדי העימות המרכזיים בחודשי המלחמה הראשונים. עבור הצד היהודי הייתה זאת הדרך המקשרת בין המרכז הכלכלי של היישוב העברי בתל אביב לירושלים, שהיה בה ריכוז יהודי גדול ושהייתה סמל לעבר היהודי ולחזון הציוני. 

הדרך הפכה לשדה קרב בשל העובדה שלאורכה היו לסירוגין קטעים בשליטה יהודית וקטעים בשליטה ערבית. הקטעים נבדלים זה מזה בתנאים הגיאוגרפיים ובכוחות הלוחמים, ועל כן חולקה הדרך במאגר זה לארבע גזרות.

אשכול זה מתייחס לקטע הדרך המוכר בשם: שער הגיא, ובשמו הערבי: באב אל-וואד. כיום זהו כביש 1, בין מחלף שער הגיא למחלף שורש.

דרך שער הגיא, שאורכה שבעה קילומטרים בלבד, עוברת בתחתית ערוץ הוואדי (שמו כיום - נחל נחשון) ומשני צידיה מתנשאים הרכסים הגבוהים של הרי יהודה. נקודות ציון מרכזיות בקטע הדרך: שער הגיא – מלון דרכים (חאן) שניצב בצומת שער הגיא וממולו בניין משטרה בריטית (כיום בשולי תחנת הדלק); המשאבות התחתונות – בניין משאבות מים על צינור המים לירושלים (כיום לצד הדרך בחוות שער הגיא); והמשאבות העליונות – בניין משאבות נוסף (כיום בתחום מושב שואבה). 

לאורך קטע הדרך של שער הגיא לא היו יישובים יהודים, והכוח הצבאי שפעל כאן בחודשי המלחמה הראשונים היו לוחמי פלמ"ח ואנשי ההגנה מירושלים שהתלוו כמאבטחים לשיירות העוברות בדרך. 

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב מתושבי היישובים הערבים, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון, וממתנדבים ממדינות ערב תחת הנהגת הוועדה הצבאית של הליגה הערבית.

בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים. 

הערבים תושבי הכפרים הסמוכים לדרך שער הגיא: בית מחסיר (כיום בית מאיר) וסאריס (ליד צומת שואבה), ניצלו את המיצר שבתוכו עוברת הדרך ותקפו את השיירות מהרכסים סביב.

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היוזמה, נערכו בגזרה זאת המבצעים מכבי והראל.

הגזרות הנוספות של הקרבות בדרך בין תל אביב לירושלים, בחודשי המלחמה הראשונים: בין תל אביב לראשון לציון; בין רחובות לשער הגיא; בין קרית ענבים לירושלים.

דרך תל אביב ירושלים, בין שער הגיא לקרית ענבים, בחודשים הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: הרי יהודה
מתאריך: 19 בדצמבר 1947
עד תאריך: 4 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת הראל, חטיבת עציוני,

כוח צה"ל בדרך תל אביב ירושלים, בין שער הגיא לקרית ענבים, בחודשים הראשונים

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

אתרי הקרבות בדרך תל אביב ירושלים, בין שער הגיא לקרית ענבים, בחודשים הראשונים

שער הגיא
בדרך סריס בית מחסיר
בדרך שער הגיא (משאבות תחתונות)
בדרך שער הגיא (משאבות תחתונות)
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
שער הגיא
סאריס
סאריס
סאריס
סאריס
משלטי שער הגיא
שער הגיא
בדרך שער הגיא (משאבות עליונות)
בדרך שער הגיא (משאבות עליונות)
שער הגיא
בדרך שער הגיא הרטוב
נווה אילן
נווה אילן
נווה אילן
סאריס
סאריס
סאריס
סאריס
סאריס
סאריס
סאריס

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש