בדרך חלדה לטרון

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך חלדה לטרון
תאריך: 31 במרץ 1948
שם מקום כיום: צומת חולדה בכביש 3
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בדרך תל אביב ירושלים, בין רחובות לשער הגיא, בחודשים הראשונים

חיפוש חדש