דרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

אודות המבצע

הדרך בין תל אביב לירושלים הייתה אחד ממוקדי העימות המרכזיים בחודשי המלחמה הראשונים. עבור הצד היהודי הייתה זאת הדרך המקשרת בין המרכז הכלכלי של היישוב העברי בתל אביב לירושלים, שהיה בה ריכוז יהודי גדול ושהייתה סמל לעבר היהודי ולחזון הציוני. 

הדרך הפכה לשדה קרב בשל העובדה שלאורכה היו לסירוגין קטעים בשליטה יהודית וקטעים בשליטה ערבית. הקטעים נבדלים זה מזה בתנאים הגיאוגרפיים ובכוחות הלוחמים, ועל כן חולקה הדרך במאגר זה לארבע גזרות.

אשכול זה מתייחס לקטע הדרך העובר בהרי יהודה, בין קיבוץ קריית ענבים לכניסה לעיר ירושלים.

לצד קטע הדרך העובר בהרי יהודה שכנו היישובים הערבים קסטל וקולוניה, והיישובים היהודים נווה אילן, קריית ענבים, מעלה החמישה, מוצא וארזה. הכוח הצבאי היהודי היה מורכב מלוחמי הפלמ"ח, שאורגנו מאוחר יותר במסגרת חטיבת הראל, ומלוחמי ההגנה מירושלים, שאורגנו במסגרת חטיבת עציוני. הם פעלו כמלווים שהצטרפו לשיירות וכן בהגנה המרחבית של היישובים היהודים. בנוסף, בשל המאבק על הדרך היו ביישובים היהודים שלצד הדרך כוחות הגנה רבים יחסית ליישובים אחרים במרחב העוטף את ירושלים, שהקרבות עליהם רוכזו בנפרד.

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב מתושבי היישובים הערבים, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון, וממתנדבים ממדינות ערב תחת הנהגת הוועדה הצבאית של הליגה הערבית. 

בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים. 

נקודת חיכוך מרכזית בדרך הייתה במעבר הקסטל (כיום - מחלף הראל). השיירות לירושלים נדרשו לטפס במעלה תלול מערוץ נחל כיסלון (כיום - מחלף עין חמד) לרכס הקסטל, ואילו השיירות החוזרות מירושלים נדרשו לטפס במעלה התלול מערוץ נחל שורק (כיום - מחלף מוצא) לרכס הקסטל. הנסיעה האטית של המשאיות במעלה ובמורד הקסטל הפכה אותן ליעד נוח להתקפות.

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היוזמה, נערך בגזרה זאת מבצע נחשון.

הגזרות הנוספות של הקרבות בדרך בין תל אביב לירושלים, בחודשי המלחמה הראשונים: בין תל אביב לראשון לציון; בין רחובות לשער הגיאבין שער הגיא לקרית ענבים.

דרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: הרי יהודה
מתאריך: 11 בדצמבר 1947
עד תאריך: 17 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת הראל, חטיבת עציוני,

כוח צה"ל בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

אתרי הקרבות בדרך תל אביב ירושלים, בין קרית ענבים לירושלים, בחודשים הראשונים

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש