מבצעים

מבצעים

מבצעים בזמן מלחמת העצמאות

מלחמת העצמאות התנהלה במשך עשרים חודשים, במהלכם נערכו עשרות מבצעים צבאיים. חלקם היו מבצעי קרב בעלי שם ופקודת מבצע (כגון מבצע "יפתח" או "עובדה") וחלקם מהווים איגוד של מספר קרבות שנערכו במרחב מוגדר ובמטרה משותפת (כגון "פריצת הדרך לירושלים" או "חודשי המלחמה הראשונים בחיפה").

היו מבצעים רחבי היקף שבמסגרתם נערכו מספר מבצעי משנה וקרבות רבים, כגון מבצע "יואב", והיו מבצעים נקודתיים וממוקדים, כגון מבצע "לוט".

 בכל פירוט מבצע תוכלו לקרוא על מאפייניו, ומשם להגיע אל הקרבות ואל אתרי המלחמה הקשורים למבצע.

Image 1

שיירה של אוטובוסים ומשורייני ליווי בדרך לירושלים | 

תמונה מאוצר תמונות הפלמ"ח Image 2

חטיבה 8 בכפר ענה שטח כינוס מבצע דני | 

תמונה מאוצר תמונות הפלמ"ח

חמשת השלבים המרכזיים

בעמוד השלב תוכלו לקרוא על מאפייני השלב, המבצעים הצבאיים ואתרי הקרבות הקשורים אליו

הקרב על ירושלים

בשל מעמדה המיוחד של ירושלים במלחמת העצמאות, ייחדנו שער כניסה נפרד למלחמה בירושלים ובדרך אל העיר. ניתן להגיע אל המידע אודות הקרבות בירושלים דרך שער זה וגם דרך המיון הכרונולוגי של שלבי המלחמה

ירושלים

מלחמת העצמאות

חיפוש מבצעים וקרבות שנערכו במהלך מלחמת העצמאות